Blue Evolution 92

Záruka největší energetické efektivity. Řešení spojuje moderní technologie, funkčnost a skvělý design, díky čemuž vznikají okna nejvyšší třídy. Charakteristickým rysem systému je mimořádná sněhobílá barva a lesk profilů.

 • profil třídy „A”,
 • 6 komorová konstrukce,
 • stavební hloubka 92 mm,
 • standardně ocel uzavřená v rámu,
 • na bílém, hnědém a karamelovém jádře,
 • standardní profily spojované inovační technologií V-Perfect,
 • kování standardně se čtyřmi body proti vloupání na křídle,
 • standardní blokování špatné polohy kliky (okna RU),
 • standardní mikroventilace v rohu (okna RU),
 • zasklívání izolačním sklem o šířce až 60 mm,
 • systém vybaven třemi těsněními,
 • kování pracuje v tzv. suché komoře, což zvyšuje jeho životnost,
 • charakteristické, mimořádně bílé a lesklé profily,
 • možnost zasklívání izolačním čtyřsklem,
 • možnost použití skrytého kování,
 • dostupná ve variantě s jednoduchým nebo pololícovaným křídlem,
 • doporučovaná pro energeticky úsporné stavebnictví.

Okna BluEvolution 92 již ve standardním provedení zajišťují nejlepší termoizolaci, kterou jsme schopní zaručit. Izolační trojsklo, troje těsnění a profil o stavební hloubce 92 mm zajišťují, že okna účinně brání unikání tepla z interiéru. Všechny uvedené elementy ovlivňují součinitel prostupu tepla okna, který je hlavním ukazatelem, jímž se řídí investoři hledající energeticky úsporné truhlářské výrobky. Volba námi nabízených řešení umožňuje dosažení nejnižšího součinitele Uw na trhu, který se požaduje při použití v pasivním stavitelství.

Okna vyrobená systémem BluEvolution 92 doporučujeme doplnit teplým distančním rámečkem. Rámečky z naší nabídky se vyznačují nejlepší účinností. Jsou vyrobeny z izolačního materiálu, doplněny tenkou vrstvou speciální folie, která úplně zamezuje prostupu těsnicích plynů a vodní páry. Díky své konstrukci teplé rámečky z naší nabídky nejen zlepšují izolaci skel, ale také zaručují dlouhodobou těsnost skel a maximální omezení ztrát tepelné energie.

Pro snížení součinitele prostupu tepla okna, a tedy sestavení oken vyznačujících se nejlepšími termoizolačními parametry, doporučujeme pro okna BluEvolution 92 použít izolační čtyřsklo. V nabídce máme izolační skla se součinitelem Ug již od 0,3. Jednou z možností jsou rovněž skla Climaplus 4S. Je to mimořádně inovační řešení. Sklo Climaplus 4S propouští mnohem méně sluneční energie, což umožňuje v létě snadno udržet příjemnou teplotu v místnostech a snížit výdaje na klimatizaci. V zimě sklo účinně brání unikání tepla z interiéru.

Třída bezpečnosti okna závisí na mnoha parametrech. Nejdůležitější je volba kování. Používáme pouze vyzkoušená řešení, která reálně zvětšují úroveň ochrany proti vloupání. Již standardní okna vyrobená na základě systému BluEvolution 92 mají velice široký výběr kování, který vychází z prvků kování Multi-Matic, nejlepšího řešení z nabídky renomovaného rakouského producenta – firmy Maco.

Standardně jsou okna vybavena čtyřmi body proti vloupání na křídle, čepy znesnadňujícími vloupání s regulací přítlaku a blokováním špatné polohy kliky. Důležitou roli hraje rovněž vnitřní středový přítlak, který se automaticky přizpůsobuje vůli v drážce. Zajišťuje nejen bezpečnost, ale také těsnost a lehký chod okenních křídel. Doporučujeme rovněž kování odolné proti vloupání třídy WK1WK2.

V budovách, ve kterých je riziko vloupání zvláště vysoké, doporučujeme montáž jazýčkových kontaktů nebo poplašné smyčky ve skle. Jazýčkové kontakty jsou magnetická čidla pohybu. V případě jejich použití i nepatrný pohyb okenního kování způsobí zapnutí alarmu. Poplašná smyčka působí při rozbití skla nebo jiném porušení jeho struktury.

Výrobní proces je nesmírně důležitý a aplikace vhodných technologií má nepochybně za následek zlepšení užitných parametrů truhlářských výrobků. Proto také neustále investujeme do strojního parku a zdokonalujeme výrobní technologii našich oken. Jako první na světě jsme se rozhodli pro zavedení technologie V-Perfect do hromadné výroby.

Díky tomu jsme dnes schopni nabídnout našim zákazníkům nejvyšší jakost a precizní truhlářské zpracování. Okna vyrobená systémem BluEvolution 92 standardně spojujeme pomocí inovačního patentovaného systému V-Perfect, díky němuž získávají okenní rohy obzvlášť pěkný vzhled a spoje profilů jsou prakticky neviditelné. Testy rovněž ukazují, že se spojování profilů prostřednictvím technologie V-Perfect kromě estetiky vyznačuje také vyšší pevností.

Zákazníkům hledajícím alternativní řešení doporučujeme rovněž okna s pohyblivým sloupkem. Pohyblivý sloupek není nic jiného než prvek konstrukce okna, který je trvale spojen s jedním z okenních křídel. Jen díky tomu si můžeme dopřát mnohem více okenního světla. Okno po otevření totiž není rozděleno sloupkem a vzniká tak volný prostor.

Chcete-li ještě více zlepšit estetiku oken, můžeme je vybavit kováním Multi-Power neboli tzv. skrytým kováním. Kování je schované v drážce okna a po jeho zavření je zcela neviditelné. Okno vypadá velmi dobře. Avšak kromě estetických hledisek je použití skrytého kování vhodné i z jiných důvodů. Rovněž je plně funkční a stejně spolehlivé, stabilní a bezpečné jako tradiční panty. Údržba oken bez pantů je samozřejmě mnohem jednodušší.