Okna a dveře

Výrobní technologie jdou rychle ku předu a dnešní receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je už dostatečne prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor působení UV záření. Tento stabilizátor zaručuje, že po celou dobu životnosti bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány

Výměnou starých oken za nová plastová okna, dojde k výbornému utěsnění místnosti. Hlavním a největším důvodem, proč se okna rosí je nižší teplota, na kterou je vytápěna místnost a vysoká relativní vlhkost. Další z mnoha důvodů může být s vedlejší nevytápěnou místností, či v zimě z opravdu studenou chodbou. Větší rozdíl teplot vede ke kondenzaci vody na oknech.

Měli bychom se vyvarovat nadměrné vlhkosti v prostoru a správně větrat. Větrá se intenzívně 3-4 krát denně po 5 min. aby se ochladil vzduch v místnosti, ale nedošlo k prochlazení stěn a nábytku, což nezvyšuje energetickou náročnost. Suchý vzduch se dá snadněji a rychleji vytopit

Ve zkušebnách výrobců profilů, se simulacemi zrychleného stárnutí , prováděj testy na plastech už řadu let. Dnes už není pochyb o tom, že životnost plastových oken je větší než padesát let. Za předpokladu že se o svá okna dobře staráte, jsou vyrobená z kvalitních materiálů a poctivě. Vývoj plastových oken a materiálu k jejích výrobě, sahá až do poloviny minulého století, kde se z jejích výrobou začalo v Německu. Od té doby prošla velkými změnami, proto jsme již konfrontováni s výměnou nejstarších typů plastových oken. Však důležité je, že hlavní důvod jejích náhrady není v opotřebení profilů, ale v záměru nahradit staré typy, které již nesplňovali tepelně-izolační a zvukové parametry, taky požadavky na kování nebo design.

Obavy nejsou na místě, neboť fólie je nanášená na profil pod speciálními UV lampami, a lepená speciálními lepidly přímo výrobcem profilů. Plastový profil je na povrchu mírně rozleptán UV lampou a po naneseni fólie opět zchlazen. Fólie je odolná proti ultrafialovým paprskům.

O výměně budete včas informováni (viz. všeobecné dotazy), takže máte dostatek prostoru na přípravu. Je třeba vytvořit manipulační místo 1-2m ve vzdálenosti od oken, zakrýt vybavení domu fólií kvůli prašnosti, které se při výměně nevyhneme. Podlahy musí být zakryté kartonem, starým kobercem atd. jako ochrana proti poškození nebo znečistění. Montéři provedou pouze hrubý povrchový úklid sutě, pokavaď není ve smlouvě uvedeno jinak. Celá výměna oken, není o moc náročnější než větší vánoční úklid

Na plastová okna dodané s montáží, poskytujeme prodlouženou záruku 5 let. Na renolitovou fólií proti vyblednutí a odloupnutí se vztahuje záruka 10 let. Na kování, okna samotná a ostatní komponenty parapety, sítě atd. 2 roky.

Rolety

K roletě lze zakoupit FAB uzamykání ve spodní dorazové liště, nebo jednodušší vnitřní zabezpečení, zasunutím válečku do vodící lišty, proti násilnému zvednutí rolety z vnější strany. Celkově samotná roleta působí jako významná překážka při vloupání do domu. Nicméně rolety nemají žádný bezpečnostní certifikát ani testy.

Při roletách s hliníkovými lamelami, vyplněnými PUR pěnou, lze dosáhnout zabránění pronikajícího hluku zvenčí až o 16db.

Ano, zateplení je dvojí ,jedno spočívá v samotné lamele a druhé ve vzduchové kapsle mezi roletou a oknem. Při měření byla zjištěna úspora tepelní energie až 30%. Číslo je orientační, záleží na typu oken a způsobu montáže.

Rolety doporučujeme čistit 2x do roku, po zimě a po létě. Po zimě se na roletách nejčastěji usazuje popílek z komínů a sůl od cesty, v létě je to pil ze stromů a nečistoty od hmyzu. Na čistění používejte vodu s neagresivním saponátem, čistění se provádí stáhnutím lamel až po parapet, a opláchnutím hadicí nebo parným čističem.

Aby roleta vydržela co nejdéle v dobrém technickém stavu, sledujte hlavně nerovnoměrné spouštění a vytahování, plynulí chod a opotřebení vytahovacích pásku. Při jakékoli i drobné závadě si pozvěte odborníka, v žádném případě se do oprav nepouštějte sami, vyhnete se problémům a případné reklamaci.